Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

OK
立即配置您的視覺系統 Webshop

顯微鏡中的相機

用於圖像採集和處理的相機技術對於光學顯微鏡來說極為重要。這項技術可允許詳細研究不同的結構和功能。應用範例包括醫療和生物研究、診斷、藥物測試或材料科學。Basler相機適用於常規光學顯微鏡或螢光顯微鏡應用。為什麼?Basler相機能夠即時提供極高的成像品質、確保出色的色彩重現以及高動態範圍,可以對極為精細的結構進行可重現的詳細檢查和分析。

常規光學顯微鏡

常規光學顯微鏡

在科學、生物醫學和臨床實驗室領域(例如組織學、細胞生物學、血液學及醫療微生物學),許多常規顯微應用都是基於使用不同光源和對比度方法的光學顯微鏡。相機是這些顯微鏡應用的核心部分。它們有助於即時跟蹤、討論、記錄、分析和存檔圖像。相機必須要可靠地提供高解析度的清晰圖像,並且保持出眾的色彩保真度,Basler相機可以輕鬆滿足這個要求。

成像出色“MED功能包可為光學顯微鏡提供顯著優勢

我們的Basler MED ace相機系列可以完美滿足醫療和生命科學市場對其系統成像元件的嚴格要求。光學顯微鏡就是其中一個要求嚴格的應用範例。成像出色“是我們提供的MED功能包之一,它可以讓Basler MED ace相機發揮出色表現。讓我們來看看“成像出色”的兩個功能特點,瞭解它們怎樣協助您輕鬆快速地獲得優秀的成像品質。

適用於常規光學顯微鏡的相機

相機型號 解析度 (HxV) 取像速度 黑白/彩色 介面 感光元件
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

與常規光學顯微鏡相關的有趣讀物

適用於光學顯微鏡的Basler MED ace相機

適用於光學顯微鏡的Basler MED ace相機

專為醫療和生命科學領域量身定製的Basler MED ace相機。MED ace與Basler的其他相機有什麼區別?為什麼MED ace特別適用於光學顯微應用?

閱讀《產品洞悉》
為醫療顯微鏡進行成像優化

為醫療顯微鏡進行成像優化

上海北昂醫療技術有限公司(BEION)開發了多套適用於醫療顯微鏡的光學系統。此類應用對成像品質和色彩保真度具有很高的要求。借助Basler相機,BEION實現了理想的成像品質。

閱讀客戶案例

螢光顯微鏡

螢光顯微鏡屬於光學顯微鏡的一種,可用於實驗室常規檢查和診斷,但也適用於生物醫學和臨床研究。光學顯微鏡可用於實驗室常規檢查和診斷,但也適用於科學、生物醫學和臨床研究。使用螢光成像可以區分出最小的細胞甚至分子結構。除此之外,相機技術也非常重要:Basler相機具有低雜訊、高動態範圍和較高的光敏度,因此非常適合螢光顯微鏡應用。

螢光顯微鏡

適用於螢光顯微鏡的相機

相機型號 解析度 (HxV) 取像速度 黑白/彩色 介面 感光元件
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253

與螢光顯微鏡相關的有趣讀物

現代CMOS晶元在螢光應用中的運用

現代CMOS晶元在螢光應用中的運用

Sony停產CCD晶片後,仍在設備中採用CCD晶元的系統製造商必須將其替換為CMOS晶元。此問題同樣影響著採用螢光方法的醫療、科學或臨床診斷應用。

即刻閱讀白皮書
歐蒙公司(EUROIMMUN)計算機輔助免疫螢光顯微鏡採用Basler ace和dart相機

歐蒙公司(EUROIMMUN)計算機輔助免疫螢光顯微鏡採用Basler ace和dart相機

歐蒙公司的EUROPattern系統可以進行自動化和計算機輔助螢光顯微檢查。歐蒙公司的EUROPattern系統可以進行自動化和計算機輔助螢光顯微檢查。由集成的Basler相機採集的圖像能為實驗室醫生提供診斷建議。由集成的Basler相機採集的圖像能為實驗室醫生提供診斷建議。出色的圖像數據可確保高品質和高可靠性。

閱讀客戶案例

更多來自醫療和生命科學領域的應用

眼科

眼科

眼科診斷和治療設備對成像元件有多項重要的要求,包括幀速率、解析度和可再現性。Basler相機完全可以輕鬆滿足這些要求。

了解關於眼科相機的更多資訊
實驗室設備和自動化

實驗室設備和自動化

Basler相機非常適用於流程自動化、品質控制或生物成像。為什麼?因為它們能實現可靠的分析性能和較高的樣本處理量。Basler相機快速精確,可以生成可重現、高品質的圖像。

瞭解相機在實驗室自動化中的應用
更多應用

更多應用

Basler相機具有出色的成像品質、高解析度和高幀速率,可適用於各類應用。其中包括皮膚科檢查,以及外科或牙科的影像檢查等等。

瞭解關於其他應用相機的更多資訊

您是否有任何疑問?

許多顯微應用中都採用了相機技術。Basler相機正是理想的選擇。如需獲得詳細資訊,歡迎聯繫我們的銷售團隊,我們期待您的諮詢!

聯繫銷售團隊

Back to Webshop