Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

OK
立即配置您的視覺系統 Webshop

我們的測試相機服務

您是否正在為醫學、醫療技術和生命科學應用尋找合適的相機?您的應用是否有特別嚴苛的要求?在集成相機之前,我們為您提供測試相機的機會!在收到您的測試申請后,我們的銷售團隊將與您聯繫,並確定您是否符合測試相機的申請要求以及為您提供測試相機的具體時間。

這就是我們的測試相機服務的處理流程

發送申請

1. 發送申請

如需測試 Basler MED ace 相機,請從下面的清單中選擇您想測試的型號。在產品頁面上,按兩下申請測試相機並填寫表單。

我們的銷售團隊將與您聯繫

2. 我們的銷售團隊將與您聯繫

我們的銷售團隊將檢查您的申請並與您取得聯繫。他們將討論您是否符合測試相機的申請要求以及為您提供測試相機的具體時間,並在有需要時為您解答未處理的問題。

測試相機

3. 測試相機

您將收到我們為您提供的 Basler MED ace 相機型號。現在,您有時間在應用中對相機進行廣泛的測試,並親自查看其性能。

您可以測試這些Basler MED ace相機型號

相機型號 解析度 (HxV) 取像速度 黑白/彩色 介面 感光元件
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

我們的醫療和生命科學產品線

在醫療和生命科學領域,基於視覺技術的應用功能多樣、要求嚴苛。我們擁有選擇豐富的相機、軟體和視覺元件產品線,可滿足您的所有要求。

即刻瞭解我們的產品線

您是否有任何疑問?我們很樂意為您答疑解惑!

無論您對我們的測試相機服務或我們的醫療和生命科學產品線有任何疑問,我們的銷售團隊都很樂意為您提供建議!

聯繫我們的銷售團隊

Back to Webshop