Theia Lens (SL183A)

 MegaPixel Lens, 1.8-3mm, 1/2.5", F1.8, DC-Iris, IR-Corrected, CS-Mount

项目编号: 2000030842
配件类型: Lenses
镜头制造商: Theia
镜头接口: CS
感光芯片尺寸: 1/2.5"
镜头最小焦距: 1.8 - 3 mm
光圈值: F1.8
光圈: DC-Iris

镜头选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的镜头
镜头选型助手

相机快速查询

查找产品

Basler 独有设计

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。